RSS
A A A
SPGZOZ
To jest wersja archiwalna z dnia 08.10.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 232

Zamówienia powyżej 30 000 euro

Ogłoszenie nr 590683-N-2019 z dnia 2019-08-29 r.

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie: Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz e-usług w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki zdrowotnej w Rybnie. Część 3 –zadanie nr 3.

SIWZ

Załącznik 1C do SIWZ

Załącznik 2 do SIWZ

Załącznik 3 do SIWZ

Załącznik 4 do SIWZ

Załącznik 5 do SIWZ

Załącznik 6 do SIWZ

Załącznik 7 do SIWZ

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

************************************************

Ogłoszenie nr 580871-N-2019 z dnia 2019-07-31 r.

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie: Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz e-usług w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rybnie. Część 1 - zadanie nr 1; Część 3 - zadanie nr 3.

SIWZ

Załącznik 1 A do SIWZ

Załącznik 1 C do SIWZ

Załącznik 2 do SIWZ

Załącznik 3 do SIWZ

Załącznik 4 do SIWZ

Załącznik 5 do SIWZ

Załącznik 6 do SIWZ

Załącznik 7 do SIWZ

Wyjaśnienie do SIWZ

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

*************************

Ogłoszenie nr 569524-N-2019 z dnia 2019-07-04

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie: Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz e-usług w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rybnie. Część 1 - zadanie nr 1; Część 2 - zadanie nr 2; Część 3 - zadanie nr 3; Część 4 - zadanie nr 4.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

SIWZ

Załącznik nr 1A do SIWZ

Załącznik nr 1B do SIWZ

Załącznik nr 1C do SIWZ

Załącznik nr 1D do SIWZ

Załącznik nr 2A i 2B do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 11 do SIWZ

Wyjaśnienie do SIWZ

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

************************************************************************

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2019 ROK

*************************************************************************

Ogłoszenie nr 616788-N-2017 z dnia 2017-11-15 r.

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie: Dostawa aparatury
medycznej dla SPG ZOZ w Rybnie” część 1 i część 2. w ramach projektu pn. Nowoczesna i kompleksowa opieka zdrowotna w gminie Rybno.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

SIWZ - sprzęt medyczny 2017

Zał. 1 - 5 do SIWZ

Zał. 6 do SIWZ

Zał. 7a do SIWZ

Zał. 7b do SIWZ

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY

**********************************************************************************************

Ogłoszenie nr 603426-N-2017 z dnia 2017-10-17 r.

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie: Dostawa aparatury medycznej dla SPG ZOZ w Rybnie” część 1 i część 2. w ramach projektu pn. Nowoczesna i kompleksowa opieka zdrowotna w gminie Rybno.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

SIWZ - sprzęt medyczny 2017

Zał. 1-5 do SIWZ

Zał. 6 do SIWZ

Zał. 7a - 7b do SIWZ

****

Zmiany SIWZ Z dnia 19.10.2017


Pismo zmiana SIWZ

Zmiana zał. nr 6 do SIWZ

Zmiana zał. nr 7a do SIWZ

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

OGŁSZENIE nr 500050093-N-2017 z dnia 27-10-2017 r.  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2017 ROKOpublikował(a): Iwona Ćwiek
Publikacja dnia: 08.10.2019
Podpisał(a): Iwona Ćwiek
Dokument z dnia: 08.06.2017
Dokument oglądany razy: 10 572