RSS
A A A
SPGZOZ

Rekrutacja

Ogloszenie dot. naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz

Dyrektor SPG ZOZ w Rybnie
ogłasza nabór na stanowisko:


Pielęgniarki/Pielęgniarza


Dokumenty należy składać: w zaklejonej kopercie z dopiskiem
„Nabór na stanowisko: Pielęgniarka/Pielęgniarz”
w biurze SPG ZOZ w Rybnie/I piętro/
ul. Zajeziorna 58, 13-220 Rybno
lub przesłać pocztą na adres SPG ZOZ w Rybnie
w terminie do dnia 11.12.2017 r.


Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do SPG ZOZ w Rybnie.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.

Wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie ochronioną.


Załączniki:
1. Zał. nr 1 Szczegóły oferty
2. Zał. nr 2 kwestionariusz osobowy
3. Zał. nr 3 oświadczenie o ochronie danych
4. Zał. nr 4 oświadczenie o niekaralnościOpublikował(a): Iwona Ćwiek
Publikacja dnia: 11.12.2017
Podpisał(a): Iwona Ćwiek
Dokument z dnia: 05.01.2010
Dokument oglądany razy: 14 804